Główna
Klient Internetowy System Czynszowy net-Czynsze
    LOGOWANIE
    Login:
    Hasło:
Witamy w internetowej usłudze "net-Czynsze"

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku.

Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla lokatorów SM "Słoneczny Stok".

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta własnego lokalu należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok", i tam za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik SM przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu i uzyskać informacje o:

 - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM
 - ostatnim saldzie na kartotekach
 - szczegółowych obrotach na kartotece
 - składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.

----------------------------------------------------------------------------
Uwaga
Wprowadziliśmy możliwość zakładania konta net-Czynsze online
  Wniosek o założenie konta
----------------------------------------------------------------------------

Przeczytaj regulamin korzystania z tej usługiPoniżej znajduje się regulamin obowiązujący dla kont założonych przed 4.02.2021r.
UMOWA o świadczenie usług drogą elektroniczną dla kont założonych przed 4.02.2021r.

Poniżej znajduje się oświadczenie Świadczeniobiorcy dla kont założonych przed 25.05.2018r.
Oświadczenie Świadczeniobiorcy dla kont założonych przed 25.05.2018r.

Copyright © 2010-2021 by Jacek Ziętek
W imieniu Proxima Informatyka wykonano dla SM Słoneczny Stok
W aplikacji wykorzystano PHPMailer